Przygotowania do ślubu cywilnego

Prawnym usankcjonowaniem związku jest ślub cywilny. Podstawą prawną jest ustawa z 2005 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ślub cywilny cieszy się bardzo dużą popularnością i powoli wypiera ślub kościelny. 

Czym jest ślub cywilny?

Do ślubu cywilnego mogą przystąpić jedynie osoby pełnoletnie, czyli po 18 roku życia. Tłumaczymy, jak działa ślub cywilny oraz ile kosztuje. W pewnych sytuacjach prawo dopuszcza wyjątki, na przykład gdy kobieta ma 16 lat ale uzyskała zezwolenie sądu, żeby zawrzeć małżeństwo. Jest to jednak wyjątek od ogólnej zasady, która stanowi, że jedynie dorosłe osoby mogą wziąć ślub. Należy też pamiętać, że nie jest to w żaden sposób możliwe w przypadku osób spokrewnionych oraz spowinowaconych. Krewni nie mogą się ze sobą wiązać i ma to uzasadnienie również w medycynie. Osoby blisko spokrewnione mają ograniczoną pulę genów, dlatego ich dzieci mogą się urodzić chore genetycznie. 

Kto może wziąć ślub cywilny?

Warto dodać, że prawo nie zezwala też na małżeństwa osób przysposobionych i ubezwłasnowolnionych. Zezwolenie sądu jest wymagane w przypadku osób chorych psychicznie. Trzeba przyznać, że dosyć dużą swobodę w zakresie zawierania małżeństw wprowadziła ustawa z 2005 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. W obecnych czasach lepiej wiedzieć, jak działa ślub cywilny. W urzędzie stanu cywilnego trzeba najpierw złożyć określone dokumenty. Można w tym miejscu wymienić: dowód osobisty lub paszport, potwierdzenie opłaty skarbowej, skrócony akt urodzenia. Dodatkowo osoby, które korzystają z usług pełnomocnika muszą także dołączyć zezwolenie sądu na ślub poprzez pełnomocnictwo. Jeżeli chodzi o osoby, które mają obywatelstwo polskie, ale nie są w posiadaniu aktów stanu cywilnego, to muszą oni dostarczyć zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia. W celu potwierdzenia wszystkich danych należy okazać dokument tożsamości w dniu ślubu. Warto mieć na uwadze, że w trakcie wizyty w urzędzie stanu cywilnego są ustalane najważniejsze kwestie związane ze ślubem cywilnym. Jest to również dobry moment, żeby wybrać dokładną datę uroczystości. 

Opłaty skarbowe

Narzeczeni mogą wyrazić wolę zawarcia małżeństwa w innym miejscu i wtedy muszą złożyć o to odpowiedni wniosek. Należy też pamiętać o okolicznościach, które wykluczają zawarcie związku małżeńskiego. Są one wymienione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kwestie związane z nazwiskiem są ważne nie tylko dla pary, ale także dla ich potomstwa. Można zachować swoje nazwisko, wybrać jedno wspólne nazwisko lub dodać nazwisko współmałżonka do swojego. W przypadku niezłożenia żadnego wniosku zachowuje się swoje obecne nazwisko. Warto mieć na uwadze, że obowiązuje opłata 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Od złożenia zapewnień o braku przesłanek wykluczających zawarcie małżeństwa musi minąć miesiąc, żeby można było wziąć ślub. Uroczystość można jednak przyspieszyć w pewnych sytuacjach. Dzieje się tak, jeśli wystąpi ważna przyczyna, taka jak ciąża, choroba lub nagły wyjazd za granicę. W urzędzie stanu cywilnego należy złożyć wniosek o skrócenie czasu oczekiwania. Niezbędna jest oczywiście odpowiednia argumentacja.